Internationella gäster från England och Finland på HUB2021

HUB-konferensen har nästan varje år kunnat presentera internationella gäster. Så även i år. Från England och det statliga driftsbolaget för stamnätet, National Grid ESO, kommer dr. Biljana Stojkovska som bland annat jobbar med integration av havsbaserad vindkraft i elsystemet och nätet. Och från vårt grannland i öster - Finland - kommer Fortums divisionschef för kraftverksamheten Simon-Erik Ollus.

Biljana kommer delta i det valbara seminariet med Mia Odabas som moderator på stora scenen som fokuserar balansering och optimering av elnätet och som sker på engelska.

När vi bad Biljana säga något om vad hon vill prata om hälsade hon:

– Offshore network coordination will play a important role in achieving zero carbon energy systems. The key for the success is close collaboration and engagement with all key stakeholders in order to address technical and environmental aspect of new strategic offshore network design.

Simon-Erik Ollus kommer delta i konferensens öppningstimme tillsammans med bl.a. Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe och Försvarsmaktens chefsingenjör Maja Lundbäck.

Vi vill hälsa både Biljana och Simon-Erik varmt välkommen till Västerås och HUB2021 den 16 november!

crossmenuchevron-right