Intervju om förra årets HUB-konferens - och årets uppföljare

- Ove Fredriksson, marknadschef hos Mälarenergi, du var ju en av initiativtagare till starten av HUB-konferenser förra året. Vad var drivkraften?

Branschen behöver flera röster och vi tror att det finns mycket att lära av varandra. Flera västeråsbolag ligger i framkant globalt i energiområdet och i hela Sverige söker vi hållbara lösningar inom t.ex. fjärrvärme, elproduktion, elnät, stadsnät och samverkan lokalt och globalt. Förra året startade vi på Mälarenergi också vår nya kraftvärmeanläggning som sen rönt stort intresse nationellt och internationellt. Vi uppskattade också konferensens tydliga koppling till framtidens medarbetare, i och med att HUB-konferensen bjöd in ett hundratal studenter.

- Vad var starkaste minnet av HUB2014?

Att se den fullsatta kongresssalen vid inledningen med 400 personer. Den positiva återkopplingen från föreläsarna, deltagarna och besökarna var viktig, och viljan till samverkan. Att det pratades energi- och samhällsutveckling på flera olika plan. Allt från kompetensutveckling till energieffektivisering, framtidens transporter och hur energi och IT växer samman i en allt mer digitaliserad värld.

- Hur gick tankarna efter HUB2014?

Det här måste vi göra igen! Hur viktigt det är att göra saker ihop och att vi har en plattform att bygga vidare på. Nu måste vi trimma och förbättra...

- Varför en till HUB-konferens? Räcker det inte med de traditionella energikonferenserna?

Vad är en traditionell energikonferns? Ofta kanske smal, inriktad på olika delar av branschen. De behövs också. Med HUB-konferensen tycker jag vi tar det ett steg till, sätter in det i ett sammanhang och pratar samhällsutveckling, inkluderar fler och sätter även fokus på kompetensförsörjning. På HUB deltar studenterna på samma villkor som övriga deltagare - och det sänkte medelåldern rejält och förbättrade nog även könsfördelningen en del.

- Vad ser du fram emot under HUB2015?

Nya spännande lärdomar i de nationella samtalen och i möten med andra i branschen.

crossmenuchevron-right